זכויות הילד – חובת המבוגרים

 

יום הילד הבינלאומי חל ב-20 בנובמבר. למה דווקא בתאריך הזה? כי ב-20.11.1989 אישרה עצרת האו"ם את אמנת זכויות הילד, המבטאת תפיסה חברתית שלפיה לילדים יש זכויות, והאחריות למימושן היא של המבוגרים.

 

קידום בריאות הילד וניהול אורח חיים בריא

אחד מסעיפי האמנה לזכויות הילד עוסק בזכות לקבלת חינוך רפואי, ולנקודה זו חיבור חשוב למרכז לבריאות לב האישה. בין הפעילויות שלנו בקהילה אנו שמות דגש מיוחד על פעילות במגזר החרדי ובמגזר הערבי על מנת לקדם את הנושאים הללו ולהביא ליישומם בחיי היום יום, בדגש על פעילויות בית ספריות בקרב ילדים והטמעת התנהגויות בריאות.

 

בתי הספר במגזר החרדי

מטרת התכניות במגזר החרדי היא לשפר את בריאות התלמידות באמצעות הכשרת מורות לקידום בריאות אשר יפעלו במסגרת הבית ספרית והכיתתית. באמצעות ההכשרות הללו, הנעשות בשיתוף ארגון "בשבילך", הגענו ליותר מ-200 מורות בבתי ספר יסודיים ותיכוניים במגזר החרדי. למורות לקידום הבריאות יש פוטנציאל להגיע לעשרות אלפי תלמידות. בנוסף, הפרויקט הקהילתי, בניהולה של ד"ר אליזבת לנגר בקריית בעלז, כולל תכניות קידום בריאות בית ספריות בכל בתי הספר לבנות של בעלז, והוא מגיע יותר מ-1,700 בנות מהגיל הרך ועד לימודי ההמשך שלאחר התיכון.

איך בדיוק מקדמים פעילויות לקידום הבריאות? במגוון דרכים. למשל, על מנת לאפשר הפסקה בת חמש דקות של פעילות גופנית בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים, יצרנו סרטון התעמלות המציג ילדה המבצעת תרגול פעיל של חמש דקות. זהו הסרטון הראשון בנושא זה הפונה לבנות מהמגזר החרדי.

פעילויות קידום בריאות נוספות כוללות קריאת תכנים בנושאי בריאות בשיעורי הבנת הנקרא, הצגת מתכונים בריאים בשיעורי מיומנויות דיבור מול קהל, וקידום שתיית מים במקום משקאות קלים בזמן ההפסקה.

 

בתי הספר במגזר הערבי

במגזר הערבי אנו פועלות במסגרת פרויקט ייחודי בבתי הספר לבנות, בנושא קידום תזונה בריאה ופעילות גופנית. מטרת התכנית היא להרחיב את הידע ולשפר את הרגלי הבריאות של תלמידות בית הספר, מורותיהן ואמותיהן.

מהא נובאני, מנהלת פרויקטים קהילתיים במגזר הערבי מטעם המרכז, העבירה שאלוני הערכת צרכים על מנת להבין מהם צורכי הבריאות הייחודיים בכל בית ספר, ולאחר מכן ועדת היגוי, הכוללת מורות, אמהות ותלמידות, בנתה תכנית מותאמת לבית הספר על סמך הצרכים שהועלו.

 עבודה בקהילה מגזר ערבי

 

בתי הספר השונים הכלולים בתכנית עוסקים בשלל פעילויות בנושאי בריאות, כגון הפסקות פעילות, התעמלות בוקר, קישוט מסדרונות בית הספר עם מסרי בריאות, שינוי התפריט המוצע בקנטינה, פינת בריאות בכל כיתה וסדנאות חווייתיות למורות ולאמהות. נוסף על כך, תכני בריאות מוטעמים בכל המקצועות הנלמדים בבית הספר.

התכנית הוכתרה כהצלחה גדולה והמשתתפות בה שיפרו את הרגלי הבריאות שלהן בצורה משמעותית. השנה אנו מתחילות לפעול בשישה בתי ספר חדשים, בנוסף ל-12 בתי הספר שבהם אנו כבר פועלות בהצלחה בארבע השנים האחרונות.

אנו גאות להיות חלק ממימוש זכויות הילד לחינוך רפואי במדינת ישראל, וזאת במגוון אוכלוסיות.

 

 

יום הילד הבינלאומי
TOP