תנאי שימוש

אתר זה כולל מידע כללי בתחומי בריאות ומונחים רפואיים. תכני האתר נועדו למטרת אינפורמציה בלבד ואינם מהווים המלצה רפואית, חוות דעת או תחליף לבדיקה או התייעצות עם מומחה רפואי. על המשתמש/ת במידע חלה אחריות לפנות לקבלת ייעוץ רפואי מותאם לצרכיו/ה הרפואיים. בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) יש לפנות לקבלת טיפול אצל הרופא/ה המטפלים, לחדר מיון של בית חולים הקרוב או למגן דוד אדום.

בעצם השימוש באתר, מוותר המשתמש/ת על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי המרכז ו/או צוות הכותבים, המפרסמים, העורכים והיועצים של האתר. לתשומת ליבכם כי פניות לעמוד הפייסבוק של המרכז מתפרסמות גם באתר האינטרנט של המרכז ומומלץ להמנע מחשיפת פרטים אישיים חסויים.

TOP