פעילות במגזר הערבי

במגזר הערבי אנו פועלים על פרויקט ייחודי בבתי ספר לבנות המוכוון לתלמידות, למורות, ולאמהות.

מהא נובאני, מנהלת הפרוייקט, העבירה שאלוני הערכת צרכים על מנת ללמוד על צרכי הבריאות הייחודיים בכל בית ספר, ולאחר מכן ועדת היגוי (הכולל מורות, אמהות ותלמידות) בנתה תוכנית מותאמת לבית הספר על סמך הצרכים שהועלו.

בתי הספר השונים עוסקים בשלל פעילויות בנושאי בריאות, כגון הפסקות פעילות, התעמלות בוקר, קישוט מסדרונות בית הספר עם מסרי בריאות, שינוי התפריט המוצע בקנטינה, פינת בריאות בכל כיתה, וסדנאות חוויתיות למורות ולאמהות. התוכנית הוכתרה כהצלחה גדולה ומשתתפיה שיפרו את הרגלי הבריאות שלהן בצורה משמעותית! בשל ההצלחה הרבה, בקרוב התוכנית תורחב לבתי ספר נוספים. אנו מצפים ומתרגשים להמשיך בפעילות חשובה זו.

TOP