אין לנו טיפת זמן. אנחנו עובדות מחוץ לבית, עובדות בתוך הבית ויש לנו תמיד אלף מטלות על הראש. ומה יורד ראשון מסדר העדיפויות? ארוחת הערב המשפחתית. אותו מוסד עתיק יומין שאנחנו פוגשות בעיקר בסרטים אמריקניים המוקדשים לשאלת "יקירי, איך עבר עליך היום?". אז בואו נעזוב את הקיטש בצד, ונבין שארוחת ערב משפחתית היא אולי הדבר

TOP