התשובה פשוטה: רק אם נפסיק לנסות לשכנע את הילדים לאכול בריא – יש סיכוי שהם יתחילו לאכול בריא. מבולבלות? נסביר: מילים יכולות לחפור, ומי שחופרים לו: מוריד את האנטנות ומפסיק להקשיב. שינויים מתחילים במעשים. במיוחד אצל ילדים. הנה צרור הצעות פרקטיות למעשים שיכולים לשנות אך איך שהילדים אוכלים: כשאת אומרת לא: במקום לשכנע את הילדים

TOP