זה שפעילות גופנית חשובה לבריאות הלב – כולם כבר יודעים. אך מהי הפעילות הגופנית המועדפת בישראל? בסקר ארצי שדגם כ-18,000 משקי בית ונערך מטעם משרד התרבות והספורט ומשרד הבריאות דווחה הליכה כפעילות הגופנית המועדפת, ובגדול:   תרשים1: שיעור המשתתפים בכל אחד מעשרת סוגי הספורט השכיחים בשבועיים לפני הסקר (משיבים N=2964) מתוך: סקר ארצי של משרדי

TOP