אחד המקצועות היחידים שעוד נותרה לו הילה מסוימת של "יודע כול" הוא מקצוע הרפואה. ואכן, אנחנו נוטים להאמין למה שהרופא מאבחן אצלנו. אבל רק עד שזה נוגע לנטילת תרופות. לפי "כללית שירותי בריאות", אנשים מקיימים פחות ממחצית מהמלצות הרופא. כלומר: הרופא נותן מרשמים, ואנחנו – מתעלמים. מדהים.   לאי נטילת תרופות יש סיבות רבות.

TOP