"אני זקנה. זקנים בגילי, זכותם לעבוד, ליצור, להתבטא ולהשפיע על החברה. יש לי חופש, ואני מצפצפת על מה שיגידו עליי". כך רות הורם, 85, ציירת ופסלת ישראלית המתגוררת בירושלים. הורם היא אולי הדוגמה המוחשית ביותר לביטוי "תאוות חיים". סדר יומה האינטנסיבי עמוס בפעילות, מעלות השחר ועד שיסתיימו כל תכניותיה לאותו היום. גם בגילה המופלג היא

TOP