בתי ספר במגזר החרדי

יום הילד הבינלאומי

זכויות הילד – חובת המבוגרים

  יום הילד הבינלאומי חל ב-20 בנובמבר. למה דווקא בתאריך הזה? כי ב-20.11.1989 אישרה עצרת האו"ם את אמנת זכויות הילד, המבטאת תפיסה חברתית שלפיה לילדים יש זכויות, והאחריות למימושן היא של המבוגרים.   קידום בריאות הילד וניהול אורח חיים בריא אחד מסעיפי האמנה לזכויות הילד עוסק בזכות לקבלת חינוך רפואי, ולנקודה זו חיבור חשוב למרכז

סמינר בית יעקב לבנות

סמינר בית יעקב הישן לבנות סמינר בית יעקב  הישן הינו תיכון לבנות, הכולל מסגרת לימוד של 4 שנות תיכון ועוד שנתיים נוספות לאחר סיום י"ב. כמו כן, הסמינר מהווה מוסד ללימודי המשך למורות ולמורות גימלאיות. בסמינר מועסקות כ-400 מורות. תוכנית ההתערבות בבית יעקב הישן החלה ב-2013,  וכללה השתלמות למורות בת 15 שיעורים בנושאי בריאות, תוכנית

TOP